Historie

Historien bag Løve-Høng Håndbold

Løve/Høng Håndbold startede den 1. august 1975. Men forinden var der sket en hel del. Hønghallen blev officielt indviet i februar 1975, men håndboldtræningen indendørs startede i september 1974. 

I den daværende Høng Kommune var der flere foreninger, som havde håndbold på programmet. Derfor forsøgte man at samle håndbolden i én forening, når nu kommunen havde bygget en hal. Dette kunne der imidlertid ikke blive enighed om. Så var der nogle håndboldfolk fra Løve Idrætsforening og Høng Gymnastikforening, som gik i gang med at få deres håndboldafdelinger lagt sammen. Det var der også nogle, som var modstandere af. Men efter et ihærdigt arbejde lykkedes det, og det var især Svend Erik Madsen og Hermod Jensen fra Løve I.F. samt Ejvind Jørgensen og Knud Olsen fra Høng G.F., der var foregangsmænd. 

Der blev udfærdiget et dokument ”HÅNDBOLDSAMARBEJDE MELLEM LØVE IF & HØNG GYMNASTIKFORENING”, som blev underskrevet af Jørgen Petersen som formand for Høng Gymnastikforening og Svend Erik Madsen som formand for Løve I.F. I dokumentet er samarbejdet benævnt som ”Fællesvirksomheden” og det var bl.a. aftalt, hvilke hold der om sommeren skulle spille i henholdsvis Løve og i Høng, ligesom det var aftalt, at ”transportproblemet for de mindre børn, der må krydse Slagelse/Kalundborg landevej, må løses gennem betalt transport – betalt af fællesvirksomheden”. 
Ledelsen af Fællesvirksomheden skulle udpeges af de deltagende klubber med hver 3 delegerede og den første formand blev Svend Erik Madsen. Iflg. dokumentet blev ”Ovenstående vedtaget til igangsættelse pr. 1/8 1975”. 

I januar 1980 blev det oprindelige dokument afløst af ”Vedtægter for Løve/Høng Håndbold”, som blev underskrevet af de to foreningers formænd. Herefter skulle de to foreninger kun udpege hver et medlem til ledelsen, medens de øvrige medlemmer af ledelsen skulle vælges på et årligt medlemsmøde. 

Samarbejdet fungerede perfekt og kørte faktisk som en selvstændig forening. Det blev derfor aftalt, at samarbejdet skulle ophøre og afløses af en selvstændig forening, som havde stiftende generalforsamling den 20. maj 1996. 

Foreningens navn blev selvfølgelig ”Løve/Høng Håndbold.